Voor het optimale teamresultaat

Er wordt veel van managers en teams gevraagd. Flow en focus zijn daarom  onmisbaar. De methode Zichtbaar SamenWerken® helpt om de doelen te behalen.

Bent u manager of leidinggevende …
• en vindt u het lastig om uw team wendbaar in te zetten op ontwikkelingen en vraagstukken?
• en wilt u sneller kunnen schakelen met uw team zonder ellenlange vergaderingen?
• en krijgt u regelmatig een project ‘erbij’ en weet u niet waar u de tijd vandaan haalt?
• en bent u toe aan een werkwijze die de regie, energie en focus teruggeeft aan uw team?
Dan is de methode Zichtbaar SamenWerken® iets voor u en uw team!

Wilma Jongsma, ervaren team- en Scrum-coach met jarenlange managementervaring, helpt u en het team om deze methode toe te passen in de organisatie. Het resultaat? Een betere samenwerking en focus op het project en het behalen van resultaat. 

Wat is Zichtbaar SamenWerken®?

Zichtbaar SamenWerken® is een Agile werk en leer-methode waarin Scrum en Kanban-methodieken zijn verwerkt. Daarnaast is er volop aandacht voor teamontwikkeling en betere samenwerking. Ook het aanwezige talentpotentieel wordt onder de loep genomen om vervolgens beter ingezet te worden. Met deze methode komt er in korte tijd meer flow in het team en in het proces. Zo wordt het project sneller, met meer energie en met betere resultaten afgerond.

Hoe werkt het?
U krijgt met de toepassing van Zichtbaar SamenWerken® direct helder – visueel en tekstueel – waar het team mee bezig is, waar het team staat en wat er nog te doen is. Het gaat over interprofessioneel en wendbaar (samen)werken, wat verder gaat dan multidisciplinair samenwerken. Eigen regie nemen, kennisdeling en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke thema’s. Door de onderstaande aspecten is Zichtbaar SamenWerken® een effectieve werkstijl die u als manager of leidinggevende nodig heeft in uw team. Het gaat over:

  • Kort cyclisch werken aan projecten
  • Zichtbare taken en doelen visueel in beeld gebracht
  • Van elkaar leren: het individu en het team groeien. Een ieder stelt zich open op om samen tot de beste oplossingen te komen
  • Dedicated time: de focus op het uitvoeren van de geplande taken en het project door tegelijkertijd aan het project te werken
  • Alle teamleden dragen bij aan de oplossing voor minstens 80%: de overige 20% kan ingeleend worden
  • Zelfsturing komt beter van de grond waardoor er flow optreedt en teams in kortere tijd hun waarde opleveren.

Onze rol is het team te faciliteren en de energie terug te brengen zodat er resultaten geboekt worden die ertoe doen.

Leer meer
Agile werken en leren: Agile is de wereld van vandaag en morgen en gaat over overtuigingen, waarden en beslissingen die binnen een team gelden. Het gaat over de mindset.
Scrum: de Scrum-methodiek, een vorm van Agile werken, zorgt ervoor dat projecten zichtbaar blijven en dat taken in korte tijdvakken (‘sprints’) echt AF komen binnen een multidisciplinair, goed functionerend team.
Kanban: deze methodiek helpt om doelen, processen, taken en statussen visueel helder te krijgen.

Wanneer werkt Zichtbaar SamenWerken®?
Voorwaarde voor succes is elkaar durven aanspreken. Als dat niet binnen de cultuur kan, luidt het advies om eerst in gesprek te gaan over de cultuur. Ook hierbij kan Wilma Jongsma u adviseren en faciliteren. Mogelijk kan vervolgens het pad worden vrijgemaakt om Zichtbaar SamenWerken® te introduceren.

Kom in contact!
U weet het: in een wereld waarin we steeds sneller moeten inspelen op ontwikkelingen, is Zichtbaar SamenWerken® in teams onmisbaar. Wilma Jongsma, ontwikkelaar van Zichtbaar SamenWerken®, heeft jarenlange ervaring met uiteenlopende leer- en verandertrajecten, is Scrum- Master, teamontwikkelaar – en een hands on-aanjager. Wilma gaat pas weg als het team de methodiek zelf kan toepassen. Naast de oprichter van Zichtbaar SamenWerken® is Wilma onder meer eigenaar van Leon leernetwerk, een leerplatform dat on- en offline leertrajecten op maat aanbiedt aan organisaties. Neem geheel vrijblijvend contact op over de toepassingen binnen uw organisatie:

Wilma Jongsma
Telefoon: 06 – 54 28 01 67
E-mail: mail@wilmajongsma.nl